บริการ
การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์

เป็นการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมระหว่างเด็กที่อยู่ในท้องกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อ โดยไม่ต้องรอให้เด็กคลอด ซึ่งปกติสารพันธุกรรมของเด็กจะเหมือนพ่อและแม่อย่างละครึ่ง จึงสามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าเด็กเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์จะเก็บตัวอย่างจากเลือดของแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเป็นวิธีที่เจ็บน้อยและปลอดภัยต่อแม่และเด็กในท้องมากที่สุด การตรวจดีเอ็นเอทารกในครรภ์จากเลือดแม่ใช้วิธี Non-invasive Prenatal Paternity (NIPP) หรือการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของรก (ทารก) ที่ปนอยู่ในเลือดของแม่ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับการตรวจจากรกหรือจากน้ำคร่ำ

ความเชื่อมั่น : 99.99%

ระยะเวลาดำเนินการ : 21 วัน

หมายเหตุ

เข้าติดต่อที่ บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด ห้อง A127 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบริการที่จอดรถและห้องรับรอง หรือสามารถเข้ารับบริการได้ที่สาขาต่างๆทั่วประเทศทั้ง 15 สาขา 

 1. หาดใหญ่ (ม.อ.ส่วนขยาย) สำนักงานใหญ่ คลิกเพื่อดูแผนที่
 2. กทม. ประชาชื่น MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 3. กทม. สีลม MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 4. กทม. บางนา MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 5. กทม. บางแค MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 6. สมุทรสาคร MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 7. เชียงใหม่ MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 8. เชียงราย MRI 
 9. พิษณุโลก MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 10. สุราษฎร์ธานี MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 11. NT Lab กระบี่ คลิกเพื่อดูแผนที่
 12. อุดรธานี MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 13. ขอนแก่น MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 14. ราชบุรี MRI คลิกเพื่อดูแผนที่
 15. มหาสารคาม MRI คลิกเพื่อดูแผนที่

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

เลือดของมารดา
การเก็บตัวอย่างจากเลือดแม่มีความปลอดภัยสำหรับทั้งแม่และลูก ทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6 สัปดาห์จนถึงคลอด เก็บเลือดจากแขนแม่โดยนักเทคนิคการแพทย์

น้ำคร่ำ
ทางบริษัทจะประสานงานกับสูตินรีแพทย์ เพื่อนัดหมายทำการเก็บน้ำคร่ำโดยสูตินรีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ 

เอกสารและการเตรียมตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของทุกท่านที่ตรวจ
2. หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการที่ให้ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มารดาต้องเข้ามาเพื่อลงนามในเอกสารยินยอมด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร 095-0259393
2. นำเอกสารมาแสดงตน ชำระค่าบริการ

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด หมายเลขบัญชี 421-052247-2
• ชำระเงินสด

3. ผู้เข้ารับบริการทั้งหมดลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจดีเอ็นเอ พร้อมถ่ายรูป
4. (1) กรณีเก็บตัวอย่างเลือดแม่ เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดจากข้อพับแขนของหญิงตั้งครรภ์ และตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้มจากผู้ถูกกล่าวอ้างเป็นบิดา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
4. (2) กรณีเก็บตัวอย่างน้ำคร่ำ ทำการนัดหมายสูตินรีแพทย์ เพื่อทำการเก็บน้ำคร่ำ และเก็บตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้มจากผู้ถูกกล่าวอ้างเป็นบิดา
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 21 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
• Line ID: @dnaconsult หรือ
• Facebook messenger: DNA Consult Thailand

6.เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ผ่านช่องทาง

• ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้
• เข้ารับผลตรวจด้วยตนเองที่ บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด ห้อง A127 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร : 095-0259393

 

บริการเสริม

1. บริการแจ้งผลการตรวจภายใน 14 วัน (Fast track service)
ผู้รับบริการจะทราบผลการตรวจดีเอ็นเอภายใน 14 วัน หลังจากได้รับตัวอย่าง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 9,000 บาท