บริการ
การตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์

เป็นการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมระหว่างเด็กที่อยู่ในท้องกับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นพ่อ โดยไม่ต้องรอให้เด็กคลอด ซึ่งปกติสารพันธุกรรมของเด็กจะเหมือนพ่อและแม่อย่างละครึ่ง จึงสามารถใช้พิสูจน์ได้ว่าเด็กเป็นบุตรของผู้ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์จะเก็บตัวอย่างจากเลือดของแม่ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเป็นวิธีที่เจ็บน้อยและปลอดภัยต่อแม่และเด็กในท้องมากที่สุด การตรวจดีเอ็นเอทารกในครรภ์จากเลือดแม่ใช้วิธี Non-invasive Prenatal Paternity (NIPP) หรือการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของรก (ทารก) ที่ปนอยู่ในเลือดของแม่ วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับการตรวจจากรกหรือจากน้ำคร่ำ

ความเชื่อมั่น : 99.99%

ระยะเวลาดำเนินการ : 21 วัน

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามมายังช่องทางของบริษัทฯ                                                                                   

        • SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
        • Line ID: @dnaconsult หรือ
        • Facebook messenger: DNA Consult Thailand

เพื่อขอโลเคชั่นสาขาสำหรับเข้ารับบริการ ซึ่งทางเรามีสาขามากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ

ประเภทของตัวอย่างที่รับตรวจดีเอ็นเอ

เลือดของมารดา
การเก็บตัวอย่างจากเลือดแม่มีความปลอดภัยสำหรับทั้งแม่และลูก ทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6 สัปดาห์จนถึงคลอด เก็บเลือดจากข้อพับแขนมารดาโดยนักเทคนิคการแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ

 

เอกสารและการเตรียมตัว

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของทุกท่านที่ตรวจ
2. หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการที่ให้ส่งตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด (ถ้ามี)
3. กรณีผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ มารดาต้องเข้ามาเพื่อลงนามในเอกสารยินยอมด้วย

ขั้นตอนการตรวจ DNA

1. สอบถาม/รับฟังข้อมูลการให้บริการและการเก็บตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญ โทร 095-0259393
2. นำเอกสารมาแสดงตน ชำระค่าบริการ

• โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ จำกัด หมายเลขบัญชี 421-052247-2
• ชำระเงินสด

3. ผู้เข้ารับบริการทั้งหมดลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจดีเอ็นเอ 
4. เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดจากข้อพับแขนของหญิงตั้งครรภ์ และตัวอย่างเส้นผมติดรากและเล็บมือจากผู้ถูกกล่าวอ้างเป็นบิดา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจดีเอ็นเอแบบไม่เป็นทางการภายใน 21 วัน ผ่านช่องทาง

• SMS โทรศัพท์หมายเลข 095-0259393 หรือ
• Line ID: @dnaconsult หรือ
• Facebook messenger: DNA Consult Thailand

6. เจ้าหน้าที่จัดส่งผลการตรวจดีเอ็นเอแบบเป็นทางการ ผ่านช่องทาง

• ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้