ทีมของเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร

ประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณวุฒิ :

ปริญญาเอก สาขานิติพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ปีพ.ศ. 2554 

ปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์  เกียรตินิยม Distinction มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2550 

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

นิติพันธุศาสตร์ (การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์)

อีเมล : pthanakiatkrai@gmail.com

รางวัล

รางวัลระดับนานาชาติ

 1. 1 ใน 400 อันดับบุคคลที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชีย จากการจัดอันดับ Gen.T List 2020 โดย Tatler Asia (Tatler Asia Leaders of Tomorrow 2020)


รางวัลระดับชาติ

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำ ปีงบประมาณ 2562 ระดับดีมาก เรื่อง “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากหลักฐานระเบิดแสวงเครื่องทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรมชุดน้ำยาสารเรืองแสง อุปกรณ์ และกระบวนการเก็บกู้ดีเอ็นเอแบบไดเร็คพีซีอาร์” 3. 1 ใน 50 อันดับบุคคลที่น่าจับตามองในประเทศไทย จากการจัดอันดับ The Future List ของ Tatler Thailand (Tatler Thailand’s Future List 2020)รางวัลระดับมหาวิทยาลัย

 1. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 (PRIDE of PSU 2019)
 2. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานข้อมูล Web of Science ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 (PRIDE of PSU 2017)
 3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Outstanding Academic Alumni Awardee 2019 of Mahidol University International College)

รางวัลระดับคณะ

 1. รางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
 2. รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 3. รางวัลเชิดชูเกียรติ ในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

 • เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและผู้จัดการห้องปฏิบัติการ บริษัทเอกชนทางการแพทย์ 2 แห่ง
 • นำห้องปฏิบัติการผ่านการรับรอง ISO15189:2012 และ ISO15190:2003
 • ให้การอบรมด้านการตรวจดีเอ็นเอและการแปลผลแก่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 
 • เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานปรับเปลี่ยนวิธีทำงานมาตรฐาน (Standard Operating Protocol) เพื่อการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอจากผลงานวิจัย
 • ผลิตนวัตกรรมนิติวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศ
 • ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยแก่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
 • ผ่านการอบรม ISO17025:2005, ISO15189:2012 และ ISO15190:2003

ผลงานวิจัย

 1. Suwanchatree, N., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2020). Discrimination of highly degraded, aged Asian and African elephant ivory using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). International Journal of Legal Medicine, 1-9.
 2. Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Vongvatcharanon, U., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2020). A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal of Legal Medicine134(2), 461-471.
 3. Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Asawutmangkul, W., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Comparison of two DNA extraction methods: PrepFiler® BTA and modified PCI-silica based for DNA analysis from bone. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 669-670.
 4. Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular ecology resources19(3), 691-701.
 5. Kitpipit, T., Klungjan, W., Kongmeka, N., Bunpa, S., Dangsriwan, S., & Thanakiatkrai, P. (2019). In-house validation of four common PCR assays for avian gender investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 353-354.
 6. Phua, C. H., Hasap, L., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). Simplified, rapid DNA extraction protocol for STR typing from bones. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 607-608.
 7. Nongmanee, W., Aitthiprajak, P., Phetpeng, S., Viset, A., Ujchariyakajorn, A., Sabahanaloh, N.,... & Thanakiatkrai, P. (2019). Internal validation of latest generation STR kits for direct STR typing from reference samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series7(1), 834-835.
 8. Tonkrongjun, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Improved STR profiles from improvised explosive device (IED): fluorescence latent DNA detection and direct PCR. Forensic science international: genetics41, 168-176.
 9. Thanakiatkrai, P., & Rerkamnuaychoke, B. (2019). Direct STR typing from fired and unfired bullet casings. Forensic science international, 301, 182-189.
 10. Thanakiatkrai, P., Dechnakarin, J., Ngasaman, R., & Kitpipit, T. (2019). Direct pentaplex PCR assay: An adjunct panel for meat species identification in Asian food products. Food chemistry271, 767-772.
 11. Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2017). Heptaplex-direct PCR assay for simultaneous detection of foodborne pathogens. Forensic Science International: Genetics Supplement Series6, e173-e174.
 12. Thanakiatkrai, P., Raham, K., Pradutkanchana, J., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Direct-STR typing from presumptively-tested and untreated body fluids. Forensic Science International: Genetics30, 1-9.
 13. Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Meat species identification by two direct-triplex real-time PCR assays using low resolution melting. Food chemistry233, 144-150.
 14. Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Sotthibandhu, S., Asawutmangkul, W., Piwpankaew, Y., Foong, J. E.,  & Kitpipit, T. (2017). Performance comparison of MiSeq forensic genomics system and STR-CE using control and mock IED samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e320-e321.
 15. Choopan, R., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Simultaneous species identification in milk and dairy products using direct pcr. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e214-e215.
 16. Tonkrongjun, P., Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Touch DNA localization and direct PCR: an improved workflow for STR typing from improvise explosive devices. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e610-e612.
 17. Mattayat, D., Kitpipit, T., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., & Thanakiatkrai, P. (2016). Comparative performance of AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® IDplex Plus kit. Science & Justice56(6), 468-474.
 18. Kitpipit, T., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2016). A novel real time PCR assay using melt curve analysis for ivory identification. Forensic science international267, 210-217.
 19. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., & Linacre, A. (2016). Ivory species identification using electrophoresis‐based techniques. Electrophoresis37(23-24), 3068-3075.
 20. Phetpeng, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2015). Systematic study for DNA recovery and profiling from common IED substrates: from laboratory to casework. Forensic Science International: Genetics17, 53-60.
 21. Kutanan, W., Kitpipit, T., Phetpeng, S., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic STR loci reveal common genetic ancestry of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand. Journal of human genetics59(12), 675-681.
 22. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). kkS PCR economical, reproducible, specific, and sensitive down to 12,500 mitochondrial copy (equating to seven. Food Chemistry163, 77-82.
 23. Kitpipit, T., Chotigeat, W., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA analysis using economical two-step direct PCR. Forensic science, medicine, and pathology10(1), 29-38.
 24. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food products. Food Chemistry163, 77-82.
 25. Thanakiatkrai, P., Yaodam, A., & Kitpipit, T. (2013). Age estimation of bloodstains using smartphones and digital image analysis. Forensic science international233(1-3), 288-297.
 26. Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2013). Are these food products fraudulent? Rapid and novel triplex-direct PCR assay for meat identification. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e33-e34.
 27. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., & Chotigeat, W. (2013). Low-cost direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e71-e72.
 28. Phetpeng, S., Kitpipit, T., Asavutmangkul, V., Duangshatome, W., Pongsuwan, W., & Thanakiatkrai, P. (2013). Touch DNA collection from improvised explosive devices: A comprehensive study of swabs and moistening agents. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e29-e30.
 29. Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e364-e365.
 30. Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkhamanan, K., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2013). Multiplex-direct PCR assay for foodborne pathogen identification: An application in forensic investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series4(1), e103-e104.
 31. Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2013). Tiger hair morphology and its variations for wildlife forensic investigation. Maejo International Journal of Science and Technology7(3), 433.
 32. Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2012). Using the Taguchi method for rapid quantitative PCR optimization with SYBR Green I. International journal of legal medicine, 126(1), 161-165.
 33. Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2011). Evaluation of nucleosome forming potentials (NFPs) of forensically important STRs. Forensic Science International: Genetics, 5(4), 285-290.
 34. Thanakiatkrai, P., & Welch, L. (2011). An investigation into the protective capabilities of nucleosomes on forensic STRs. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 3(1), e417-e418.
 35. Thanakiatkrai, P. (2011). Degradation, quantification and the theory of nucleosome protection (Doctoral dissertation, University of Strathclyde).

บทความวิชาการ

 1. Thanakiatkrai, P*., & Kitpipit, T. (2013). Current STR-based techniques in forensic science. Maejo International Journal of Science and Technology, 7(1), 1-15. 
 2. ฐิติกา กิจพิพิธ และ ภูวดล ธนะเกียรติไกร. (2014). การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อระบุชนิดของสัตว์ป่าในงาน
  นิติวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ก.ย. - ธ.ค. 2556.