ทำไมต้อง ดีเอ็นเอ คอนซัลท์

รักษาความลับลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บเป็นความลับ

รวดเร็ว

ทราบผลการตรวจภายใน 1-3 วัน

แม่นยำ

ผลการตรวจมีความเชื่อมั่น มากกว่า 99.99%

ราคาถูก

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท

เชื่อถือได้

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและรับรองผล โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์กว่า 10 ปี

มีบริการเสริม Fast track service

แจ้งผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

สะดวกและให้คำปรึกษาฟรี

สามารถจัดส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ และมีบริการเก็บตัวอย่างทั้งในและนอกสถานที่เพื่อความเป็นส่วนตัว

ผลตรวจใช้ทางกฎหมายได้

สามารถใช้เป็นหลักฐานในคดีความหรือใช้ในชั้นศาลได้
คำถามที่พบบ่อย
ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มว่า Deoxyribonucleic acid หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก คือสารพันธุกรรมที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ฝ่ายละครึ่งนึงและสามารถส่งผ่านไปยังรุ่นลูกและหลานต่อไปได้ ดังนั้นการตรวจดีเอ็นเอจึงสามารถใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้ ไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์ความเป็นบิดา มารดา พี่น้อง ฝาแฝด และเครือญาติทุกฝ่าย
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทำได้โดยไม่เจ็บตัวและปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการ เนื่องจากสามารถใช้ตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มภายในช่องปาก หรือตัวอย่างชีวภาพอื่น ๆ เช่น เส้นผมที่ติดรากผม แปรงสีฟัน
การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สากลและเฉพาะทางที่อาศัยหลักการและเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีความเชื่อมันสูงได้ถึง 99.99999% ทั้งนี้ความแม่นยำของผลการตรวจพิสูจน์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์ มาตรฐานของกระบวนการและห้องปฏิบัติการ ความเชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจ
บริการตรวจดีเอ็นเอของบริษัท ดีเอ็นเอ คอนซัลท์ ใช้เวลาในการรายงานผลน้อยกว่า 3 วันนับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง หรือสามารถเลือกใช้บริการตรวจแบบด่วนพิเศษ (fast track service) ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง
การตรวจดีเอ็นเอสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิดโดยใช้วิธีเก็บเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มด้วยไม้พันสำลี ซึ่งสามารถทำได้ง่ายไม่เจ็บและไม่เป็นอันตรายในเด็กเล็ก
ปัจจุบันการตรวจดีเอ็นเอของทารกในครรภ์สามารถทำได้โดยใช้เพียงแค่ตัวอย่างเลือดของแม่ ไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำหรือเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเก็บดีเอ็นเอจากรก ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อทั้งแม่และทารกในครรภ์